ad
Bạn có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi tại đây
Thổ phục linh - thảo dược mọc hoang đầy giá trị
Thổ phục linh có tên khoa học Smilax glabra Roxb., thuộc họ Kim Cang (Smilacaceae). Còn được gọi với nhiều cái tên khác như: Khúc khắc, Kim cang, Dây chắt, dây khum, cậm cù, khau đâu (Tày), Mọt hoi đòi (Dao), tơ pớt (Kho),... Cây sống lâu năm, dây leo dài 4 ...