ĐÁNH GIÁ CỦA PGS.TS NGUYỄN VĂN QUÝNH VỀ TÁC DỤNG CỦA HOÀNG THỐNG PHONG
ĐÁNH GIÁ CỦA PGS.TS NGUYỄN VĂN QUÝNH VỀ TÁC DỤNG CỦA HOÀNG THỐNG PHONG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT Đăng lúc: 14/01/2016 - 10:25
Tác dụng của Hoàng Thống Phong đã được nghiên cứu lâm sàng và cho thấy hiệu quả tích cực. Bạn có thể xem thêm chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Văn Quýnh về kết quả nghiên cứu trong video.
Chia sẻ:
Đánh giá:

QUẢNG CÁO